Ödağacı (1917 kez okundu)

Övülmeye lâyık, saygıdeğer bir kimseye;Elinde ödağacı olduğunu görmek bir yitiğini bulmaya ya da gü...


Övme (7286 kez okundu)

Rüyasında kişi övülürse para veya değerli birşey alacak demektir. Kişi başka birini överse iyilik y...


Sure 004 nısa (4798 kez okundu)

Rüyada Nisa Suresini veya ondan bir parça okumak.rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemiyecegl bir ...


Hasır sepet (6458 kez okundu)

Bakınız; Zembil. ...


Akmak (4045 kez okundu)

Suyun vadi tabanında akması bolluğa; ırmak, dere ve ark içinde aktığını görmek işlerin kendi seyri ...